Saturday, June 15

Tag: สุขภาพ

Just dance เกมเต้นเพื่อสุขภาพ

Just dance เกมเต้นเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรง แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ทำให้ไม่สามารถไปออกกำลังกายนอกสถานที่ได้ การออกกำลังกายที่บ้านจึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนที่รักการออกกำลังกาย การสร้างบรรยากาศในการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมการออกกำลังกายนั้นมีความสนุกและอยากเล่นได้ต่อเนื่อง กิจกรรมหนึ่งที่สามารถเติมเต็มในการออกกำลังกายที่บ้านได้ คือ การเล่นเกมออกกำลังกาย เกมและการออกกำลังกาย เกมเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำไปประยุกต์ให้เข้ากับการออกกำลังกายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปั่น การวิ่ง การเต้น และอีกมากมาย โดยเกมส่วนใหญ่จะจับตามการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่อุปกรณ์เกมของผู้เล่น และใช้การแข่งขัน ภาพกราฟิก และเสียงดนตรีทำให้เกิดความรู้สึกสนุกตลอดระยะเวลาที่ได้เล่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการคำนวณการเผาผลาญไขมันที่เกิดจากการเล่นเกม เพื่อให้ผู้เล่...